جا نمازم را به سمتت بی وضو وا کرده ام

من خدای گمشـــده را تازه پیـــدا کرده ام

سوی مسجد رفته ام هربار،مقصودم تویی

من تعهّـد با تو در این خانه امضـــا کرده ام . . . !

عشق

 

عشق نمیپرسه اهل کجایی!

فقط میگه توی قلب من زندگی کن

عشق نمیپرسه چرا دور هستی!

فقط میگه همیشه با من هستی

عشق نمیگه دوسم داری؟فقط میگه دوستت دارم

تمام گوشه ها

تمام ‏گوشه‬ های
جهان
را ‫‏بگردم‬
‫‏جیگر‬ گوشه ام
‫‏تویی‬........

تو

 

نمیخواهم "بـرگ" درختت باشم

که هر پاییز ازت جداشوم

میخواهم ریشه ات باشم

که وقتی نیستی من هم نباشم.تو برايم بهترين هستي ،

دنيا را نميخواهم ،

تو زندگي من هستي

اينگونه مرا نگاه نکن ،

فکر کرده اي که از نگاهت خسته ميشوم ،

نه عزيزم بيشتر از اينکه هستم عاشقت ميشوم

پس آنقدر نگاهم کن ،

تا ديوانه شوم !چشم مستت به پاکي درياست

 قهر و نازت براي من زيباست

 با تو هيچ چيز از خدا نمي خواهم

 با تو بودن براي من دنياستدوست دارم تو را نظاره کنم

زیر پایت را پر از ستاره کنم

اگر بپرسند عزیزت کیست

منم با افتخار تو را اشاره کنم

هرکس

هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند!

امـــا م

دیشب ساعت ۳شب بابام اومده بالا سرم بیدارم کرده میگه : پسرم پسرم !!!
من : هوووم ؟؟؟
بابام : بابا بیداری ؟
من : آره بابا دارم تنیس رو میز بازی میکنم.
بابام : زهرمار مگه من باهات شوخی دارم ؟
من : پدر من خو ساعت ۳ بیدارم کردی میگی مگه خوابی ؟ بترس از روز رستاخیز ، بترس از آتش دوزخ !
بابام : بابا خوابم نمیبره بیا با هم شطرنج بازی کنیم !
من : ای خدااااااااااا
حالا داشتیم بازی میکردیم سربازو هفت هشت خونه تکون داد…
من : بابا اون سربازه مازراتی نیست که اینجور میرونیش ؟!
بابام : هزار بار گفتم احترام بزرگترت رو داشته باش ، پاشو گمشو بیرون میخوام بخوابم بچه سوسول ؛ کسی که جنبه تقلب رو نداره اصلا باهاش بازی نمیکنم !!!

دنیا

برای دنیــــا شاید یکی باشــی

ولی واســــه یـه نفر هــمه دنیا شی